Global Franchise Awards 2021 Winners!

Global Franchise Awards 2021 Announcement Video:

For more information, please visit: Global Franchise Awards 2021 

Recent Posts

3 โรดแมปสำคัญ ให้แฟรนไชส์ดันยอดขาย ช่วงโควิด-19

โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์อยู่รอดได้ การปรับตัว วางกลยุทธ์ใหม่ให้เข้ากับพฤติกรรม และรูปแบบของสถานการณ์เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มักจะอาศัย 3 วิธีนี้เป็นแนวทางเพื่อต่อยอด

Read More »